NAJLEPSZE GATUNKI TRAW

specjalnie dobrane mieszanki traw – sprawdzone genetycznie

Fundusze UE

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie ulepszonego procesu technologicznego w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej oraz wzrost jakości dotychczas oferowanych mieszanek nasion traw.

Wartość projektu 
Wkład Funduszy Europejskich