NAJLEPSZE GATUNKI TRAW

specjalnie dobrane mieszanki traw – sprawdzone genetycznie

POLGRASS

mieszanki traw:
– na tereny rekreacyjne
– sportowe (boiska, tereny sportowe)
– na łąki i pastwiska
– na skarpy, zbocza i hałdy

Poszczególne mieszanki traw:
-kostrzewa czerwona
– kostrzewa rozłogowa
– kostrzewa kępkowa
– kostrzewa trzcinowa
– kostrzewa łąkowa
– życica trwała
– życica wielokwiatowa
– kupkówka
– stokłosa
– wiechlina łąkowa
– tymotka
– mietlica biaława